سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

دسته: کارگاهها و نشست ها

آشنایی با تاریخ و تمدن مصر باستان

مدرس: دکتر کامیار عبدیمدت دوره: ۱۲ جلسه (۳۶ ساعت)زمان: یکشنبه‌ها، از ساعت ۱۷ الی ۲۰(شروع دوره از ۲۳ مرداد ۱۴۰۱)هزینه دوره: ۹۰۰ هزار تومان(با اعطای گواهینامه)

آشنایی با محوطه‌های ایران‌باستان در فهرست جهانی یونسکو

(شوش، شهر سوخته، چغازنبیل، پاسارگاد، بیستون، تخت‌جمشید و نقش رستم، تخت سلیمان، محور ساسانی فارس(فیروزآباد، بیشاپور، سروستان )) مدرس: دکتر کامیار عبدیمدت دوره: ۱۱ جلسهزمان: سه‌شنبه‌ها، از ساعت ۱۷ الی ۱۹شروع دوره از ۱۱ اَمرداد…

تاریخ اساطیری ایران

مدرس: کامران کشیری دوره نخست (4 جلسه) زمان:  چهارشنبه‌‌ها، از ساعت 16 الی 19 (جلسات 3 ساعته است) شروع دوره از 5  امرداد ماه 1401 هزینه دوره: 600هزار تومان (با اعطای گواهینامه)

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران

  مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5جلسه زمان: شنبه‌ها (18-16) شروع دوره از 28 خردادماه 1401

شناخت معماری‌های فراموش شده ایران

مدرس:  دکتر بهمن سلطان احمدی

آشنایی با مهارت متن‌خوانی اسناد تاریخی

(با تکیه بر مبانی سندشناسی) « مرحله اول » مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه 19 و 26 خردادماه 1401 از…

طغراشناسی وطغراخوانی در متون اسنادی و هنری

مدرس: استاد محسن روستایی(سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 1 جلسهزمان: پنجشنبه 5 خردادماه 1401از ساعت 9/30 الی 13/30هزینه دوره: 120 هزار تومان(با اعطای گواهینامه)

آشنایی با دین‌های ایران باستان

آشنایی با دین‌های ایران باستان مدرس: دکتر مهرداد ملکزاده مدت دوره: 5جلسه زمان: دو‌شنبه‌ها شروع دوره از اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 16 الی18 هزینه دوره: 300هزار تومان

آشنایی با مفاهیم شاهنامه و اندیشه فردوسی

آشنایی با مفاهیم شاهنامه واندیشه فردوسی مدرس: محمدعلی عزت‌زادهدبیر و عضو هیأت مدیره انجمن ایران‌شناسی ایران مدت دوره: ۵ جلسهزمان: چهارشنبه‌هاشروع دوره از ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱هزینه ۳۰۰ هزار تومانساعت ۱۸-۱۶

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5 جلسهزمان: یکشنبه‌هاشروع دوره از 21 فرودین‌ماه1401هزینه 300 هزار تومان ساعت18-16