سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

ماه: جولای 2023

مشاهیر تهران قدیم(معیرالممالک دوستعلی خان)

دوستعلی خان معیرالممالک چهارم معروف به نظام ­الدوله، یکی از رجال موثر عهد ناصری بود که در دستگاه دولت ضمن داشتن مناصب و مشاغل مهم، در ایجاد بناها، ساختمان­ها و تأسیسات با ارزش و قابل…

طراحی فنی سفال

مدرس: دکتر مرضیه عباس‌زاده مدت دوره: 6جلسه زمان: چهار‌شنبه‌ها، شروع دوره از 18 مردادماه 1402 ساعت 16 الی18 هزینه دوره: 600 هزار تومان لوازم مورد نیاز: لوازم مورد نیاز برای طراحی فنی سفال  کاغذ شطرنجی…

دوره کامل کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های سندخوانی و سندپژوهی

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی)

فهرست‌نویسی اسناد و نسخ خطی

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 3 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، شروع دوره 30  آذرماه 1402 از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره: 450000 تومان (با…

سیاق پیشرفته

(سیاق2) مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 3 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، شروع دوره 9 آذرماه 1402 از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره: 450000 تومان…

آشنایی با خطوط قدیمی(در کتیبه‌نویسی، نسخ خطی و اسناد تاریخی)

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، 25 آبان ماه و 2 آذر ماه 1402 از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره:…

آشنایی با مفاهیم نسخ خطی و تصحیح متون

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، 11 و 18 آبان ماه 1402 از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره: 300000 تومان…

طغرا شناسی در اسناد تاریخی

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، 27 مهرماه و 4 آبان ماه 1402 از ساعت 9 الی 12 هزینه دوره: 250000…

مهرشناسی و مهرخوانی

مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، 13 و 20 مهرماه 1402 از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره: 300000 تومان (با…

آشنایی با سیاق مقدماتی

(سیاق1) مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 4 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، شروع دوره 2 شهریورماه 1402  از ساعت 9 الی 13 هزینه دوره: 600000 تومان…