سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

دسته: بزرگداشت‌ها و بازدیدها

تور نیم‌روزه بهارستان‌گردی

بازدید از آثار موزه ملی با تاکید بر اشیاء عیلامی

شروع تورهای موضوعی تهرانگردی، تور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»

شروع تورهای موضوعی تهرانگردیتور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»این تورها با همکاری و محوریت سرای محله نفت منطقه ۵ شهرداری تهران از یک سو و انجمن گردشگری ماجراجویانه و موسسه فرهنگی هنری ندای تاریخ از سوی…