سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

ماه: سپتامبر 2023

فلسفه تاریخ هگل

«تاریخ» در اندیشۀ هگل که مهمترین فیلسوف ایدئالیسم آلمانی است ب‌ تردید نقشی اساسی و در عین حال بحث‌انگیز ایفا می‌کند. مفهوم مدرن «فلسفه تاریخ» تقریباً برای نخستین بار توسط هگل به منزلۀ یک دانش…

مقدمه‌ای بر تاریخ اندیشه‌های اقتصادی

با تکیه بر مکاتب مرکانتلیسم، فیزیوکرات‌ها، کلاسیک، سوسیالیسم مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 4جلسه زمان:  شنبه‌ها، شروع دوره از 8 مهرماه 1402 ساعت 14 الی 16 هزینه دوره: 480 هزار تومان

مشاهیر تهران قدیم (مجدالدوله)

مهدیقلی خان پسر عیسی خان والی اعتمادالدوله قاجار قوانلو دایی زاده ناصرالدین شاه بود. ابتدا غلام بچه­باشی و سپس از پیشخدمتان خاصه ناصرالدین شاه بود. در 1296 ه.ق به سمت میرآخوری منصوب گردید که از…

مشاهیر تهران قدیم (کامران میرزا نایب‌السلطنه)

کامران میرزا پسر سوم ناصرالدین شاه ملقب به نايب السلطنه، در روز نوزدهم زی­ القعده 1272 ه.ق به دنیا آمد.[1] وی در سال 1277 ه.ق به جای فیروزمیرزا نصرت ­الدوله به معاونت پاشا خان امین­…