سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

دسته: کارگاهها و نشست ها

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران

  مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5جلسه زمان: شنبه‌ها (18-16) شروع دوره از 28 خردادماه 1401

شناخت معماری‌های فراموش شده ایران

مدرس:  دکتر بهمن سلطان احمدی

آشنایی با مهارت متن‌خوانی اسناد تاریخی

(با تکیه بر مبانی سندشناسی) « مرحله اول » مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 2 جلسه زمان:  پنجشنبه 19 و 26 خردادماه 1401 از…

طغراشناسی وطغراخوانی در متون اسنادی و هنری

مدرس: استاد محسن روستایی(سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 1 جلسهزمان: پنجشنبه 5 خردادماه 1401از ساعت 9/30 الی 13/30هزینه دوره: 120 هزار تومان(با اعطای گواهینامه)

آشنایی با دین‌های ایران باستان

آشنایی با دین‌های ایران باستان مدرس: دکتر مهرداد ملکزاده مدت دوره: 5جلسه زمان: دو‌شنبه‌ها شروع دوره از اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 16 الی18 هزینه دوره: 300هزار تومان

آشنایی با مفاهیم شاهنامه و اندیشه فردوسی

آشنایی با مفاهیم شاهنامه واندیشه فردوسی مدرس: محمدعلی عزت‌زادهدبیر و عضو هیأت مدیره انجمن ایران‌شناسی ایران مدت دوره: ۵ جلسهزمان: چهارشنبه‌هاشروع دوره از ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱هزینه ۳۰۰ هزار تومانساعت ۱۸-۱۶

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5 جلسهزمان: یکشنبه‌هاشروع دوره از 21 فرودین‌ماه1401هزینه 300 هزار تومان ساعت18-16

آشنایی با تاریخ فلسفه کلاسیک

آشنایی با تاریخ فلسفه کلاسیک(چیستی فلسفه، سقراط، افلاطون، ارسطو) مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 4 جلسهزمان: یکشنبه‌هاشروع دوره از 21 فرودین‌ماه1401هزینه 240 هزار تومان ساعت 16-14

سیاق مقدماتی (سیاق 1)

سیاق مقدماتی (سیاق 1) مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 4 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، شروع دوره از 7بهمن‌ماه1400 از ساعت9:30 الی 14 هزینه دوره: 250هزار…

آشنایی با تاریخ و تمدن عیلام

آشنایی با تاریخ و تمدن عیلام مدرس: دکتر کامیار عبدی مدت دوره: 10جلسهزمان: سه‌شنبه‌ها شروع دوره از 28دی‌ماه 1400از ساعت 17 الی18:30 هزینه دوره: 400هزار تومان