نویسنده: Marketo

بازدید از آثار موزه ملی با تاکید بر اشیاء عیلامی

آشنایی با دین‌های ایران باستان

آشنایی با دین‌های ایران باستان مدرس: دکتر مهرداد ملکزاده مدت دوره: 5جلسه زمان: دو‌شنبه‌ها شروع دوره از اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 16 الی18 هزینه دوره: 300هزار تومان

آشنایی با مفاهیم شاهنامه و اندیشه فردوسی

آشنایی با مفاهیم شاهنامه واندیشه فردوسی مدرس: محمدعلی عزت‌زادهدبیر و عضو هیأت مدیره انجمن ایران‌شناسی ایران مدت دوره: ۵ جلسهزمان: چهارشنبه‌هاشروع دوره از ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱هزینه ۳۰۰ هزار تومانساعت ۱۸-۱۶

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران

بررسی جامعه‌شناسی تاریخی ایران مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5 جلسهزمان: یکشنبه‌هاشروع دوره از 21 فرودین‌ماه1401هزینه 300 هزار تومان ساعت18-16

آشنایی با تاریخ فلسفه کلاسیک

آشنایی با تاریخ فلسفه کلاسیک(چیستی فلسفه، سقراط، افلاطون، ارسطو) مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 4 جلسهزمان: یکشنبه‌هاشروع دوره از 21 فرودین‌ماه1401هزینه 240 هزار تومان ساعت 16-14

سیاق مقدماتی (سیاق 1)

سیاق مقدماتی (سیاق 1) مدرس: استاد محسن روستایی (سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 4 جلسه زمان:  پنجشنبه‌ها، شروع دوره از 7بهمن‌ماه1400 از ساعت9:30 الی 14 هزینه دوره: 250هزار…

آشنایی با تاریخ و تمدن عیلام

آشنایی با تاریخ و تمدن عیلام مدرس: دکتر کامیار عبدی مدت دوره: 10جلسهزمان: سه‌شنبه‌ها شروع دوره از 28دی‌ماه 1400از ساعت 17 الی18:30 هزینه دوره: 400هزار تومان

کارگاه آموزش تئوری موسیقی

کارگاه آموزش تئوری موسیقی(نُت‌خوانی، میزان‌ها، فواصل، گام‌ها،آکورد)مدرس: سهراب فتحعلی‌زاده مدت دوره: 4 جلسهزمان: شنبه‌‌ها، شروع دوره از 25 دی‌ماه1400از ساعت 16:30 الی 19هزینه دوره: 180 هزار تومان(با اعطای گواهینامه)

شروع تورهای موضوعی تهرانگردی، تور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»

شروع تورهای موضوعی تهرانگردیتور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»این تورها با همکاری و محوریت سرای محله نفت منطقه ۵ شهرداری تهران از یک سو و انجمن گردشگری ماجراجویانه و موسسه فرهنگی هنری ندای تاریخ از سوی…

معرفی کهن‌ترین نقشه جغرافیایی آذربایجان در جهان

معرفی کهن‌­ترین نقشه جغرافیایی آذربایجان در جهان مقدمه امیر هوشنگ انوری (پژوهشگر و نویسنده) تحقیق­ های جدید سرآغاز تاریخ نقشه­‌نگاری (کارتوگرافی) را به مکتب جغرافیای یونان باستان نسبت داده است. در حالی­‌که هم اکنون نمونه…