اطلاعات شخصی اطلاعاتی است که می تواند برای شناسایی ، مکان یابی یا تماس با یک فرد استفاده شود. همچنین شامل اطلاعات دیگری است که ممکن است با اطلاعات شخصی مرتبط باشد. ما انواع زیر از اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم:

اطلاعات شخصی اطلاعاتی است که می تواند برای شناسایی ، مکان یابی یا تماس با یک فرد استفاده شود. همچنین شامل اطلاعات دیگری است که ممکن است با اطلاعات شخصی مرتبط باشد. ما انواع زیر از اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم:

اطلاعات معامله در مورد نحوه خرید و بازخرید

اطلاعات حساب مالی در صورت نیاز برای پردازش پرداختهای marketpress.com که خریداری کرده اید ، مانند شماره کارت اعتباری یا بدهی ، تاریخ انقضا.

هنگام ثبت نام ، عضویت ، ایجاد حساب ، سفارش معامله یا تعامل با سایت ها یا تماس با ما ، اطلاعات شخصی را از شما درخواست می کنیم.

با ورود به حساب کاربری خود می توانید اطلاعات خود را تصحیح کنید. یا همچنین می توانید به info@example.com ایمیل بزنید. اگر می خواهید حساب خود را ببندید یا س questionsال یا درخواست دیگری دارید ، لطفاً با ما تماس بگیرید: +8 0 11 223 456 +8

خبرنامه و دریافت به روز رسانی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید تا از ما مطلع شوید