سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

شروع تورهای موضوعی تهرانگردی، تور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»

شروع تورهای موضوعی تهرانگردی
تور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»
این تورها با همکاری و محوریت سرای محله نفت منطقه ۵ شهرداری تهران از یک سو و انجمن گردشگری ماجراجویانه و موسسه فرهنگی هنری ندای تاریخ از سوی دیگر برگزار میگردد و در تورها از کارشناس تهران شناسی در کنار راهنمای گردشگری بهره خواهیم برد.

هدف از این تورها شناخت ابعاد گسترده تری از تهران و در عین حال آگاهی صحیح از تاریخچه بناها و محلات بوده و از وقایع رخداده در آنها مطع شویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.