سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

اهمیت و هدف از نگارش جهان‌نمای تاریخ جهان

در طول ادوار گذشته کتاب‌های متعددی درباره تبار خاندان ها توسط افرادی نظیر لین پول، زامباور و باسورث نگارش یافته با این همه هریک از این آثار نواقصی داشته و ایراداتی بر آنها وارد بوده در نتیجه هدف از تالیف کتاب حاضر رفع این موارد است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

سالها پیش لین پول با مطالعه سکه های اسلامی به معرفی دولتهای مسلمان خصوصا حکام هندوستان درطی قرون اسلامی پرداخت . با این همه به دلیل محدودیت زمانی و منابع وی تنها به معرفی یکصد و هجده دولت و خاندان  اسلامی اکتفا نموده است. علاوه بر این عدم معرفی بسیاری از دولتها، نبود بسیاری از نسب نامه ها ، سالشمارهای ناقص، هیچ گونه ارجاعات و معرفی منابع مورد استفاده از دیگر ایرادات این اثر است.

پس از مدتی شخص دیگری به نام زامباور کتاب نسب نامه خلفا و شهریاران را به رشته تحریر درآورد .وی در این کتاب علاوه بر ترسیم نسب نامه خاندان‌های شاهی به معرفی برخی ولات و حکام محلی پرداخته که در مجموع دویست و هشتاد و شش مورد را دربر می‌گیرد . با این همه ایرادات بسیاری بر آن وارد است ازجمله  نویسنده تنها به حکومتهای اسلامی اکتفا نموده و اشکالات متعدد در نسب نامه ها، نبود سالشمار میلادی و برخی سال‌های قمری ، عدم شرح وقایع سیاسی دودمان ها و ارجاعات نا مناسب مربوط به هریک از دیگر نواقص این کتاب به شمار می رود.

علاوه بر افراد فوق الذکر باسورث نیز به معرفی سلسله های اسلامی پرداخته که پس از مدتها توسط دیگران تعدادی به آنها افزوده شده است .با این همه همچون سایرین ایراداتی به کتاب او وارد است. برای مثال تاکید مجدد به دولتهای اسلامی ، نبود هیچ تبارنامه ای از خاندان ها ، نگارش اسامی اشتباه ، توضیحات بسیارکوتاه ، عدم معرفی منابع تاریخی و ارجاعات مربوط از دیگر نواقص این اثر است.

 بنا بر همین دلایل سعی و اهتمام نگارنده جهان نمای تاریخ  برآن بوده تا علاوه بر رفع ایرادات سابق درکنار معرفی دولتهای اسلامی اعم ازگذشتگان و چه آنهایی‌که در طی قرون اخیر تاسیس شده اند برای اولین بار به تبارنامه نویسی حدود ششصد خاندان و سلسله حتی ناشناخته در سرتاسر جهان از دوران باستان تا عصر حاضر بپردازد.در این اثرهمراه با شرح وقایع سیاسی هر یک از خاندان‌ها نسب نامه ایشان نیز ترسیم شده است. هم چنین تمام سالشمارهای سلاطین اسلامی به صورت هجری میلادی نگارش شد تا تطبیق  زمانی آنها با دیگران به‌راحتی امکان پذیر شود  و سرانجام جهت آشنایی سایرین تعداد بیشتری از منابع مربوط به هریک از این دودمان ها در انتهای متن آورده شده است.

♦ جهان نمای تاریخ:

(تبارنامه توصیفی حکومت‌های جهان از دوران باستان تا عصر حاضر)

♦ مولف: محمد خدایی

♦ چاپ اول: 1402

♦ انتشارات ندای تاریخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *