Books Published
Category

WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.53 ژوئن 1, 2019

نگاهی نو به داستان رستم و سهراب

  هدف از داستان رستم و سهراب مرگ سهراب و

Read article

WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.52 ژوئن 1, 2019

مشروعیت در حکومت های ترک تبار (غزنویان تا خوارزمشاهیان)

  مسئلە مشروعیت را در حکومت های ایران بعداز

Read article

WhatsApp Image 2019-04-08 at 05.53.45 آوریل 8, 2019

شالی و شالیکاری در ایران: آمنه زرودی فر

    شالی و شالیکاری ریشه در اقتصاد کشاورزی

Read article

WhatsApp Image 2019-04-08 at 05.53.04 آوریل 8, 2019

جنگ و خشونت در جوامع پیش از تاریخ: دکتر حامد...

    جنگ و خشونت همراه همیشگی جوامع انسانی

Read article

WhatsApp Image 2018-12-17 at 03.55.17 دسامبر 25, 2018

تاریخ دستهای یاریگر

این کتاب برآمده است از روزهایی که پس از

Read article

photo_2018-04-10_06-30-25 آوریل 17, 2018

مراد دل

مراد دل ا استاد حاج علی مرادی در سال ۱۳۰۳ در

Read article