سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی

کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی

(رشته‌های علوم انسانی: روانشناسی، حقوق، تاریخ، ادبیات و…)

مدرس: دکتر سعید تقدیری

مدت دوره: 4جلسه

(3جلسه نظری، ۱ جلسه ۳ ساعته به صورت عملی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

زمان: چهارشنبه‌ها، شروع دوره از 22دی‌ماه1400

از ساعت 14:30 الی16

هزینه دوره: 200هزار تومان