سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

مشاهیر تهران قدیم(اقبال‌الملک)

میرزا محمد اقبال‌الملک پسر دکتر میرزا بابای حکیم­باشی و داماد میرزا آقاخان نوری در سال 1279 ھ.ق به منصب استیفا منصوب شد و از کارمندان و محاسبین وزارت دارایی شد، در سال 1289 ھ.ق به سمت نیابت سفارت ایران در دربارهای دول اروپا منصوب و پیش‌ازاین‌ که ملکم خان در سال 1290 ھ.ق به وزیرمختاری ایران در لندن تعیین شود، شیخ محسن خان معین‌الملک وزیرمختار ایران در لندن بود و پس از تغییر مأموریت به‌جای وی اقبال‌الملک که از سال 1289 ھ.ق سمت نیابت اول سفارت را داشت در سال 1290 ھ.ق کاردار سفارت در لندن شد، اما پس از ورود ملکم خان به لندن اقبال‌الملک به تهران احضار گردید. در ایامی که اقبال­ السلطنه در لندن سمت نیابت و کارداری سفارت ایران را داشت امتیاز رویتر در جمادی‌الثانیِ 1289 ھ.ق از طرف ناصرالدین‌شاه به «بارون ژولیوس دو رویتر» داده شد که البته با مخالف دولت روسیه و مردم مواجه و لغو شد. در اعطای این امتیاز اقبال­ السلطنه نیز مبلغی به‌عنوان رشوه دریافت نموده بود.[1] عمارت وی در محله دولت غرب محله دروازه شمیران جنوب باغ نظامیه قرار داشت.[2]

تصویر به صورت نمادین گذاشته شده است.


.[1] روزنامه شرف و شرافت، نمره 67، 1306 ھ.ق ، ص 1.

.[2] نقشه عبدالغفار.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *