درباره ما

در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ تصمیم به تأسیس موسسه فرهنگی و هنری و انتشارات ندای تاریخ با هدف گسترش دانش تاریخی و ادبی گرفته شد. در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ فعالیت به صورت رسمی آغازگردید. از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران موسسه مجوزهای لازم را اخذ نموده است. این موسسه یکی از معدود موسسات خصوصی فعال در رشته تاریخ به صورت تخصصی می باشد و موسسان آن عبارتند از:
مریم کاشف¬نیا
شقایق فتحعلی¬زاده
رقیه آقابالازاده
این موسسه آموزشی و پژوهشی در کنار چاپ کتاب و نقشه های تطبیقیو پروژه های تاریخی ، دوره¬های آموزشی کوتاه مدت در زمینه تاریخ و فرهنگ، نشست های تخصصی ، همایش، گردشگری و رونمایی کتاب برگزار می¬کند.

هدف
از آنجا که افزایش سطح دانش تخصٌصی همراه با مهارت‌های کاربردی در رشته تاریخ احساس می‌شود، بدین سبب هدف موسسان ارتقاء مهارت¬های کاربردی و آموزش تخصصی دانش¬پذیرانی است، که علاقه¬مند به رشته تاریخ می¬باشند. بدین روی برگزاری دوره‌های عالی آموزشی در طیف گسترده‌ای از رشته تاریخ و رشته¬های مرتبط با آن اعم از تاریخ و هنر، تاریخ و موسیقی، تاریخ و فلسفه و زبان¬شناسی و ….. ازجمله اهداف راهبردی مؤسسه ندای تاریخ است. دوره‌های عالی آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های کاربردی، دوره‌هایی تکمیلی‌اند، که برگزاری این گونه دوره‌ها می‌تواند کمبودهای آموزشی در این زمینه را برطرف سازد. لازم به ذکر است که برای کسانی که دوره¬های آموزشی این موسسه را با موفقیت طی نمایند، گواهی نامه معتبر صادر خواهد شد.